VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb-300x212
EU_EAKR_ESR_FI_vertical_20mm_rgb-290x300
6aika-tunnus-RGB-C
Twitter_logo_blue-01
 

 

 

 

 


6Aika Avoimet Innovaatioalustat
3D-virtuaalialustat -hankkeen tulokset

 

Tällä sivulla esitellään ym. hankkeessa syntyneet tulokset lyhyesti. Tulokset on jaoteltu Kaupunki­malleihin, Virtuaalitiloihin, Sovelluksiin ja Muuhun ohjeisto- ja esitys­materiaaliin alla. Kunkin aiheen otsikko toimii samalla myös linkkinä Web – sivulle, josta pääsee lukemaan lisää ja kokeilemaan itse tuloksia.

 

 

KAUPUNKIMALLIT:

 

Oulu 3D – avoin kaupunki­malli – lataus­sivusto ja

valmiita SketchUp malli­esimerk­kejä

Lataussivustolta voit ladata mallit karttalehdittäin joko SketchUp tai DWG muodossa ja muokata/käyttää niitä vapaasti omissa sovelluksissasi. SketchUp kirjastossa näet/voit ladata valmiita mallikohteita.

 

 

 

http://www.ee.oulu.fi/~skidi/VirtualOulu/VirtualOulu_streetlevel_view.pngOulun Yliopiston Virtuaali­Oulu

Sivuilta voit käydä tutustumassa Virtuaali-Ouluun katutasolta ja/tai ladata malleja (toistaiseksi sivuston mallit ovat vielä kehitysvaiheessa ja päivittymässä). Tulokset ovat osa 6Aika/AKAI – hanketta.

 

 

 

 

YouTube videoita Oulun kau­pun­ki­mallien käytöstä

Sivulta voit katsella videoita muutamista esimerkkikohteista, joissa on käytetty Oulun kaupunkimalleja, mm. Kalevan toimitalosta ja Mannerheiminpuistosta tehdyistä Oulun kaupunkimittauksen toteuttamista Twinmotion havainnol­listuksista.

 

 

 

 

 

VIRTUAALITILAT:

 

BusinessOulun virtuaali­mes­su­tila

Selainpohjaiseen virtuaalimessutilaan yritykset voivat rakentaa oman standinsä tai esittelyhuoneensa ja kalustaa sen omilla esittely­materiaaleillaan, myös omilla 3D-malleillaan tuotteista, joita olisi muutoin vaikeaa tai mahdotonta tuoda messuille. Vierailijoille virtuaali­messu­tila on avoinna 24/4 myös itse messujen jälkeen ja ilman vaivalloista matkustamista.

 

 

 

 

 

6Aika Oulu inno­vaatio­alusta­esit­telytila

Selainpohjaisessa virtuaalitilassa on esillä Oulun innovaatioalustat. Tilaa voi käyttää myös virtuaalisena kokous­paikkana ja jakaa kuvaa­/ääntä osallistujien kesken. Tilan on toteuttanut samalle realXtend Meshmoon alustalle yo:n virtuaalimessutilan kanssa Finpeda Oy.

 

 

 

 

 

 

SOVELLUKSET:

 

Hiukka­vaaran suun­nit­telu­peli

Vanhan Hiukkavaaran kaupunginosan kaavoitusta varten toteutettu pelillinen 3D- sovellus, jolla interaktiivisesti selaimella voi luoda alueelle oman kaavaehdotuksensa suoraan 3D-muodossa. Sovelluksen on toteuttanut Unity pelimoottorilla Playsign Oy. Se on sovellettavissa myös muille kaavoitettaville aluille. Sovelluksen käytöstä on tehty myös gradu tutkielma johon voi tutustua täältä https://tampub.uta.fi/handle/10024/102179.

 

 

 

 

Mapgets alustalle toteutettu SmartOulu esittely­sovellus

SmartOulu on FCG:n Mapgets 3D – kartta-alustalle toteutettu City info esittely Oulun kaupungin investointi/ kehityskohteista alueittain. Aluetta klikkaamalla avautuu sitä esittelevä kortti, josta löytyy perustietoa ja lisämateriaalia sekä yhteystiedot alueelle. Osaa kohteista on havainnollistettu myös 3D – mallein, joita voi kartalla katsella eri suunnista. SmartOulu -sovelluksen tavoitteena on auttaa tunnistamaan ja jalostamaan innovatiivisia tulevaisuuden investointikohteita sekä helpottamaan resurssien oikea-aikaista suuntaamista. Kohteet tarjoavat alustan yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, kasvattamiseen ja kansainvälistämiseen. Sovelluksen on toteuttanut FCG Oy.

 

 

 

 

MUU MATERIAALI (seminaarit, ohjeistot):

 

Trimble Locus 3D – kaupunkimallien generointiohjeisto

Kaupunkimallinnus -webinaarin materiaali

Kaupunkimallinnus -webinaarin taltiointi

Loppuraportti ja Loppuseminaari

Linkit 6Aika Databusiness ja Citybusiness –sivuille

 

 

6aika-tunnus-slogan-RGB-C